ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി, ഇലകമണിൽ റേഷൻ കടയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കി

ei72LHL76778

വർക്കല: ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് റേഷൻ കടയുടെ അംഗീകാരം താത്കാലികമായി റദ്ദാക്കി. ഇലകമൺ പഞ്ചായത്തിലെ 43-ാം നമ്പർ റേഷൻകടയുടെ അംഗീകാരമാണ് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ എ.രാജീവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയത്. കടയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർഡുടമകൾക്ക് റേഷൻവിഹിതം വാങ്ങാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. റേഷനിങ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ എം.ജലീസ്, പി.ഷാജി, വി.എൻ.സുജ എന്നിവർ റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!