വേനൽ ചൂടിൽ വാഴകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങി നശിച്ചു

eiFQGBW13589_compress74

കിളിമാനൂർ:  വേനൽ ചൂടിൽ വാഴകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങി നശിച്ചു. പൊരുന്തമൺ ജി.പി നിലയത്തിൽ പ്രസാദിന്റെ അമ്പത് സെന്റ് ഭൂമിയിലെ നൂറ്റി എൺപതോളം കുലച്ച നേന്ത്രവാഴകളാണ് കരിഞ്ഞുണങ്ങിയത്. ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതായി ഉടമ പറയുന്നു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!