മടവൂര്‍,പള്ളിക്കല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി യുറീക്ക വിജ്ഞാനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു

കിളിമാനൂർ : യുറീക്ക വിജ്ഞാനോത്സവം നടത്തി. മടവൂര്‍,പള്ളിക്കല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി യുറീക്ക വിജ്ഞാനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. വിജ്ഞാനോത്സവം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കിളിമാനൂര്‍ മേഖല കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീജാ ഷൈജുദേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി.ജലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കവി മടവൂര്‍ സുരേന്ദ്രന്‍, കവി രാജന്‍ മടവൂര്‍, ബിനു മടവൂര്‍, ഷാ.എല്‍.ആര്‍, തുളസിധരന്‍ തുമ്പോട്, ഷീലകുമാരിയമ്മ, എം.സിബു എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഷൈജുദേവ് വിജയികള്‍ക്ക് സമ്മാന ധാനം നടത്തി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!