പുല്ലമ്പാറയിൽ നിന്ന് ചാരായവും കോടയും പിടിച്ചെടുത്തു

eiJ1W0W40857

വാമനപുരം എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുല്ലമ്പാറ മുത്തിപ്പാറ ഏറത്ത് വയൽ ഭാഗത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അഞ്ചു ലിറ്റർ ചാരായവും,ചാരായം വാറ്റുന്നതിന് പാകപ്പെടുത്തിയ 30 ലിറ്റർ കോടയും പിടികൂടി. ഏറത്തുവയൽ ആറ്റുകട്ടയ്ക്കാൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ രാജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജേന്ദ്രൻ നായരെയും,ചാരായം വാറ്റുന്നതിന് പാകപ്പെടുത്തിയ 30 ലിറ്റർ കോട സൂക്ഷിച്ചതിന് ഏറത്തുവയൽ ലാൽ മന്ദിരത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ പിള്ളയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചാരായവാറ്റും വില്പനയും നടന്നുവരുന്നു എന്ന രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫീസർമാരായ സതീഷ് കുമാർ, സുരേഷ് ബാബു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ സജീവ് കുമാർ, ഹാഷിം,ലിബിൻ വനിത സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ദീപ്തി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!