സംസ്കൃതം പ്രശ്നോത്തരി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി വൈ.എൽ.എം.യു.പി സ്കൂളിലെ അശ്വിൻ. എ.എസ്

eiWSIFV22873

തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ യുപി വിഭാഗം സംസ്കൃതം പ്രശ്നോത്തരി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ലയിൽ വൈ.എൽ.എം.യു.പി സ്കൂളിലെ അശ്വിൻ. എ.എസ്

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!