അപ്പീലിലൂടെ വിജയം നേടി താരമായി കീഴാറ്റിങ്ങൽ വൈ.എൽ.എം.യു.പി.എസിലെ മുഹമ്മദ്‌ ആദിൽ

eiTPJ1T83635

തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ല കലോത്സവത്തിൽ യു. പി വിഭാഗം അറബി ഗാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി കീഴാറ്റിങ്ങൽ വൈ. എൽ എം യു പി എസിലെ മുഹമ്മദ്‌ ആദിൽ. ആറ്റിങ്ങൽ ഉപ ജില്ലയിൽ നിന്നും അപ്പീലിലൂടെ എത്തിയാണ് ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ജില്ലയുടെ താരമായി മാറിയത് പെരുംകുളം എ. എം എൽ പി എസിലെ അധ്യാപകനായ അക്ബർഷായുടെ മകൻ ആണ് ആദിൽ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!