കിഴുവിലം അണ്ടൂർ ഗവ എൽ.പി.എസിലെ കുട്ടികളുടെ മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കി.

കിഴുവിലം അണ്ടൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസിലെ കുട്ടികളുടെ മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കി. കവി രാധാകൃഷ്ണൻകുന്നുംപുറം പ്രകാശനം നിർവ്വഹിച്ചു. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് എൽ. കുമാരി ഷീല അദ്ധ്യക്ഷയായി. മാതൃ സമിതി അംഗം ജ്യോതി ഏറ്റുവാങ്ങി. സമിതി അംഗങ്ങളായ ഷെറിൻ, മോനിഷ് അദ്ധ്യാപികമാരായ ഷൈല.ജി., സജ്ന കമാൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി അമൃത പ്രസാദ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്നു നടന്ന സർഗ്ഗസല്ലാപത്തിൽ കവിതകളും, നാടൻപാട്ടുകളും അവതരിപ്പിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!