മംഗലപുരത്ത് സൗജന്യ മുട്ടക്കോഴി ഒന്നാം ഘട്ട വിതരണോദ്ഘാടനം

ei8YYYE23004

മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2022-23 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സുഭിക്ഷ
കേരളം മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൗജന്യ മുട്ടക്കോഴി ഒന്നാം
ഘട്ട വിതരണോദ്ഘാടനം മുരുക്കുംപുഴ മൃഗാശുപത്രിയിൽ പ്രസിഡന്റ്‌ സുമ ഇടവിളാകം
നിർവ്വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ കെ.പി .ലൈല, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ആയ എസ് .കവിത ,ശ്രീചന്ദ്,  മൃഗാശുപത്രി ജീവനക്കാരായ ദീപ ,ജിത ജ്വാക്ലിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!