ചിറയിൻകീഴ് പണ്ടകശാല വാർഡിലെ കൂട്ടുവാതക്കൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

eiGVBYP93701

ചിറയിൻകീഴ് : ചിറയിൻകീഴ് പണ്ടകശാല കൂട്ടുവാതുക്കൽ ജംഗ്ഷനിൽ എം.പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അടൂർ പ്രകാശ് എം.പി നിർവ്വഹിച്ചു.

ചിറയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി മുരളി അധ്യഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ വി ബേബി, അനൂപ്, മോനി ശാർക്കര തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം പ്രസന്നൻ പുതുക്കരി, സഞ്ചു സുന്ദർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!