സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വായന മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉണ്ണിത്താൻ രജനിക്ക്

eiXFKBX71028

സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വായന മത്സരത്തിൽ (വനിതാ വിഭാഗം) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ  ഉണ്ണിത്താൻ രജനി. അവനവഞ്ചേരി ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!