ചിറയിൻകീഴ് കുന്നിൽ പനയുടെമൂട് ഭദ്രാ ഭഗവതി മാടൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂയം തിരുനാൾ മഹോത്സവം

IMG-20230224-WA0064

ചിറയിൻകീഴ് : കുന്നിൽ പനയുടെമൂട് ഭദ്രാ ഭഗവതി മാടൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂയം തിരുനാൾ മഹോത്സവം 2023 ഫെബ്രുവരി 28, മാർച്ച്‌ 1,2,3,4

(1198 കുഭം 16,17,18,19,20) എന്നീ തീയതികളിൽ നടക്കും.

ഒന്നാം ഉത്സവം ദിവസം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ തിരുവാതിര, നാടകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്
മൂന്നാം ഉത്സവദിവസം താലം എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

നാലാം ഉത്സവദിവസം ഉടവാൾ എഴുന്നള്ളിത്ത്
അഞ്ചാം ഉത്സവ ദിവസം രാവിലെ 8:30ന് സമൂഹ പൊങ്കാല വൈകിട്ട് 4 മണിമുതൽ പറയ്ക്കെഴുന്നള്ളത്ത്‌

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!