കൂന്തള്ളൂർ എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗം വാർഷികവും പുരസ്ക്കാരവിതരണവും.

IMG-20230226-WA0114

ചിറയിൻകീഴ് : കൂന്തള്ളൂർ 2464 നമ്പർ എൻ.എസ്.എസ് കരയോഗവാർഷികവും പുരസ്ക്കാര വിതരണവും നടന്നു.

താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ജി.മധുസൂദനൻപിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ.ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അധ്യക്ഷനായി. ശ്രീകുമാർ, മണികണ്ഠൻ നായർ, കെ.ബാബു, വിജയകുമാരൻ നായർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!