ആറ്റിങ്ങലിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ടെലികോളർ ഒഴിവ്

ei6OJF344708

ആറ്റിങ്ങൽ : ആറ്റിങ്ങലിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ടെലികോളർ ഒഴിവ്.

യോഗ്യത : ഡിഗ്രി

മിനിമം ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന

ബയോഡേറ്റ വാട്സാപ്പിൽ അയക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും :7591919226

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!