ആറ്റിങ്ങലിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ജോലി ഒഴിവ്

ei4OGMC44005

ആറ്റിങ്ങൽ : ആറ്റിങ്ങൽ കിഴക്കേ നാലുമുമുക്കിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്.

25 വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ള പുരുഷന്മാർക്കും 35 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 9946370976

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!