ആലംകോട് ജംഗ്ഷന് സമീപം വീടും സ്ഥലവും വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ei9M17771922

ആലംകോട് ജംഗ്ഷന് സമീപം വീടും സ്ഥലവും വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ആലംകോട് മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും 600 മീറ്റർ മാത്രം ദൂരം, മെയിൻ റോഡിന് സമീപം 6.5 സെന്റും താമസയോഗ്യമായ വീടും വിൽക്കാനുണ്ട്.ആവശ്യക്കാർ ബന്ധപ്പെടുക- Mob :9746090764

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!