ജില്ലാ പൊലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ദക്ഷിണമേഖല അധ്യക്ഷനായി മുൻ ജില്ലാ ജഡ്ജി എസ്.വി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ ചുമതലയേറ്റു.

eiTGOLI49198

ജില്ലാ പൊലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ദക്ഷിണമേഖല അധ്യക്ഷനായി മുൻ ജില്ലാ ജഡ്ജി എസ്.വി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നായർ ചുമതലയേറ്റു.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം,പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെട്ട ദക്ഷിണമേഖലയുടെ അധ്യക്ഷനായാണ് ചുമതലയേറ്റത്. രാവിലെ കളക്ടറേറ്റിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ എ ഡി എം അനിൽ ജോസ് ജെ, ജില്ലാ ലോ ഓഫീസർ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!