ചീഫ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ ആർ.ജയകുമാരൻ നായർ വിരമിച്ചു

eiLQE7Z46863

സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കെമിക്കൽ എക്സാമിനഴ്സ് ലബോറട്ടറി വകുപ്പ് മേധാവിയായ ആർ. ജയകുമാരൻ നായർ വിരമിച്ചു. തിരുവനനന്തപുരം കെമിക്കൽ എക്സാമി നേഴ്സ് ലബോറട്ടറിയിൽ ജീവനക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച യാത്ര അയപ്പു യോഗത്തിൽ സീനിയർ ജോയിന്റ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ എൻ.കെ രഞ്ജിത്ത് അധ്യക്ഷനായി.

27 വർഷത്തെ സർവ്വീസിനു ശേഷമാണിദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊടുവഴന്നൂർ സ്വദേശിയാണ്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!