കടയ്ക്കാവൂർ മധുബൻ ഹിന്ദി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിന്ദി ദിനാചരണം

IMG-20231003-WA0041

കടയ്ക്കാവൂർ: കടയ്ക്കാവൂർ മധുബൻ ഹിന്ദി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിന്ദി ദിനാചരണം വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്നു. കടയ്ക്കാവൂർ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ ബീനാരാജീവ്ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിജുമോൻ, ദീപ്തി, ഗൗരിലക്ഷ്മി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമ്മാനവിതരണം നടത്തി

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!