അറബിക് ഓവറോൾ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി കടമ്പാട്ടുകോണം എസ്കെവിഎച്ച്എസ് ടീം

ei8UREH39558

കിളിമാനൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എച്ച്എസ് അറബിക് സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ ഓവറോൾ രണ്ടും യുപി അറബികിൽ ഓവറോൾ മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയ കടമ്പാട്ടുകോണം എസ്കെവിഎച്ച്എസ് ടീം

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!