ചുട്ടുപൊള്ളി കേരളം ; സ്കൂൾ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

ആറ്റിങ്ങൽ : അവനവഞ്ചേരി ഗവ.ഹൈസ്കൂളിലെ പച്ചക്കറി സമൃദ്ധി വേനലിലും നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. വേങ്ങേരി വഴുതന, തക്കാളി, വെണ്ടയ്ക്ക, പടവലം, വെള്ളരി, ചീര എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക പച്ചക്കറികളും സമൃദ്ധമായി വിളയുകയാണ് സ്കൂളിന്റെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിൽ. സ്കൂളിലെ സ്ഥലപരിമിതികാരണം സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർഥിയായ ജിംജന്റെ സ്കൂളിനു സമീപത്തെ പുരയിടം കൃഷിക്കായി വിട്ടു നൽകുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിലെ നല്ലപാഠം പ്രവർത്തകരായ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളാണ് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ കൃഷിഭവന്റെ സഹകരണവും കുട്ടി കർഷകർക്ക് പ്രോത്സാഹനമാണ്. ഈ കടുത്ത വേനലിലും പുരയിടത്തിലെ കിണറിൽ നിന്ന് രണ്ടു നേരവും കൃഷിയിടം നനയ്ക്കാൻ കുട്ടികൾ നേരിട്ടെത്തുന്നു. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം വീതം തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കയും, വഴുതനയും, ചീരയുമൊക്കെ വിളവെടുക്കുന്നു. സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയിൽ നൽകിയതിനു ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് അധ്യാപകർക്കും നാട്ടുകാർക്കും വിൽക്കുന്നു. കൃഷിഭവന്റെ സഹകരണത്തോടെ ശീതകാല പച്ചക്കറികളായ കോളിഫ്ലവറും കാബേജും വിജയകരമായി കൃഷി ചെയ്തു വിളവെടുത്തു. സ്കൂളിനു സമീപത്തെ തരിശുനിലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി നെൽക്കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നു.