അവനവഞ്ചേരി ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപക ഒഴിവ് : അഭിമുഖം നാളെ

ആറ്റിങ്ങൽ: അവനവഞ്ചേരി ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ എൽ.പി., യു.പി. വിഭാഗങ്ങളിൽ അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം മെയ്‌ 20-ന് രാവിലെ 10-ന്