അരുവിക്കര ഡാം ഷട്ടർ ഒരെണ്ണം തുറന്നു.

അരുവിക്കര ഡാം ഷട്ടർ ഒരെണ്ണം തുറന്നു.
ജലനിരപ്പ് 46.50 മീറ്റർ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഷട്ടർ തുറന്നത്.

അരുവിക്കര ഷട്ടറുകള്‍ തുറക്കാന്‍ സാധ്യത; ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം