കന്യാകുളങ്ങര സി.എച്ച്.സിക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം, നിർമ്മാണോദ്‌ഘാടനം നടത്തി

കന്യാകുളങ്ങര : കന്യാകുളങ്ങര സി.എച്ച്.സിയുടെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് സി. ദിവാകരൻ എം.എൽ.എയുടെ 2018- 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 1.50 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ച നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം എംഎൽഎ ദിവാകരൻ നിർവഹിച്ചു .

ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ്‌ കെപി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മാണിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ സുജാത.എസ്, വെമ്പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ സീനത്ത് ബീവി ,ഷീലാകുമാരി ,സസ്യ, ഷീലാ ജ,അനിൽ ,വൈ.വി ശോഭ കുമാർ ,ജലജ, ഷാജി ,നസീർ ,ജാസ്മിൻ ഇല്യാസ് ,ഡോ പ്രീത ,ബിഡിഒ ചന്ദ്ര മോഹൻ, എംഎസ് രാജു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു