35 ഫുൾ എ പ്ലസ്- 98.6 വിജയ ശതമാനവുമായി ആറ്റിങ്ങൽ ബോയ്സ്

eiIQQ9B9362_compress78

ആറ്റിങ്ങൽ : ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ മോഡൽ ബോയ്സ് സ്കൂളിന് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ 98.6 ശതമാനം വിജയം. 35 വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് നേടി. 18 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 9 വിഷയങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ്

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!