ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്ത്‌ ഫലം

eiHO63918102

ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്ത്‌ ഫലം

UDF VANDIPPURA
ഗീത (504 Votes)

UDF PALAYAMKUNNU
ശ്രീലത (416 Votes)

NDA KOVOOR
ശശികല (695 Votes)

UDF SIVAPURAM
ജയലക്ഷ്മി (420 Votes)

LDF MUTHANA
സ്മിത (495 Votes)

UDF MAAVINMOODU
സിന്ധു (488 Votes)

UDF NJEKKAD
മണിലാല്‍ (485 Votes)

LDF CHEMMARUTHY
മിനി (378 Votes)

LDF PANCHAYATH OFFICE
സുനില്‍ (311 Votes)

NDA VALIYAVILA
ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ (314 Votes)

NDA THARATTA
ശോഭലാല്‍ (440 Votes)

LDF THOKKADU
പ്രിയങ്ക (576 Votes)

NDA PRALEYAGIRI
ഷീബ (357 Votes)

NDA PANAYARA
പ്രിയ (368 Votes)

OTH THACHODE
ലിനീസ് (499 Votes)

NDA SREENIVASAPURAM
അനു.എസ് (448 Votes)

LDF NADAYARA
നജുമ (511 Votes)

LDF MUTTAPPALAM
അഭിരാജ് (642 Votes)

LDF CHAVADIMUKKU
മോഹന്‍ ലാല്‍ (380 Votes)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!