ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് ഇടയ്ക്കോട് ഡിവിഷൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: എൽഡിഎഫിനു വിജയം

eiC8UM044899

 

ചിറയിൻകീഴ്: ഇടയ്ക്കോട് ഡിവിഷൻ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി നന്ദുരാജ് വിജയിച്ചു.  എൽഡിഎഫ് പ്രതിനിധിയായി ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ച ഒ.എസ് അംബിക എംഎൽഎ ആയി സ്ഥാനമേറ്റതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആണ് എൽഡിഎഫ് സീറ്റ് നിലനിർത്തിയത്.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!