നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ സജ്ജീകരിച്ച ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു

eiSJQYE41329

 

നെടുമങ്ങാട്: നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ എത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം സജ്ജീകരിച്ച ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ നിർവഹിച്ചു. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിന്റെ അഭാവത്തിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസിലെത്തുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മന്ത്രി പ്രത്യേക താത്പര്യമെടുത്താണ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സജ്ജീകരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ സി.എസ്. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ, നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ എ.എം. ഷാജഹാൻ, സപ്ലൈ ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!