കിളിമാനൂർ റൂറൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പൊതുയോഗവും അവാർഡ് വിതരണവും

eiW85BY42203

 

കിളിമാനൂർ : കിളിമാനൂർ റൂറൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്ലിപ്തം നമ്പർ റ്റി 1865 ന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗവും അവാർഡ് വിതരണവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജി .ജി .ഗിരികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംഘം പ്രസിഡന്റ് ജി .ഹരികൃഷ്ണൻ നായർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ സംഘം സെക്രട്ടറി എസ്‌ .ദീപ ,ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ആയ .ആർ .മോഹനൻ നായർ , കെ .സരസ്വതിഅമ്മ , എം .സാഹിന ,എ .ബാബു ,എ .ഉഷാകുമരി ,ന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!