പള്ളിക്കൽ ഷുജാഹി മരണപ്പെട്ടു

eiH0ZA084448

 

പള്ളിക്കൽ : പള്ളിക്കൽ താഴവിള വീട്ടിൽ ഷുജാഹി(65) മരണപ്പെട്ടു.നാടിന്റെ സാമൂഹിക ,സാംസകാരിക, സാമ്പത്തിക, വ്യാസായിക സാമുദായിക മേഖലയിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പള്ളിക്കൽ ഷുജാഹി അശരണർക്ക് എന്നും തണലായിരുന്നു

കബറടക്കം പള്ളിക്കൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!