രക്ത സാക്ഷി ദിനത്തിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി വൈ.എൽ.എം.യു.പി എസ്

eiYJ3X295175

കീഴാറ്റിങ്ങൽ: ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷിദിനത്തിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി വൈ എൽ എം യുപിഎസിലെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും. പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേർന്ന് ഗാന്ധി അനുസ്മരണം, മൗന പ്രാർത്ഥന, പ്രതിജ്ഞ ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രപ്രദർശനംഎന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു.

സ്കൂൾഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ബിനു ഷെറീന, അധ്യാപകരായ റാണി,രമ്യഎന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!