മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപി കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തില്ല.

eiEB9GE57136

മുദാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപി കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം, പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയിൽ ക്വാറം തികയാത്തത് കാരണം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തില്ല.

13 ദിവസം മുമ്പാണ് ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിക്ക് ബി ജെ പി അവിശ്വാസപ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. തുടർന്ന് ഇന്ന് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ സെക്രട്ടറി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

എന്നാൽ 20 അംഗ ഭരണസമിതിയിൽ 13 പേരും വിട്ടുനിന്നതോടെ അവിശ്വാസപ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നു. സിപിഐ(എം )4, സിപിഐ 2 കോൺഗ്രസ് 5, സ്വതന്ത്രർ 2, ബിജെപി 7 എന്ന നിലയിലാണ് മുദാക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ കക്ഷിനില. ഇതിൽ ബിജെപി അംഗങ്ങളായ ഏഴുപേർ മാത്രമാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തിയത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!