ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ കട്ടിൽ വിതരണം നടത്തി

IMG-20230227-WA0042

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരസഭ പരിധിയിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 60 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അർഹരായ 45 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്തത്.

ജനകീയാസൂത്രണം 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഈ നഗരസഭ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ എസ്.കുമാരി നിർവ്വഹിച്ചു.

നഗരസഭാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എസ്.ഷീജ, കൗൺസിലർമാരായ എസ്.സുഖിൽ, വി.എസ്.നിതിൻ, ദീപാരാജേഷ്, സതി, പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സുകന്യ, പ്രമോട്ടർമാരായ ആതിര, ആദർശ്, അശ്വതി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!