ആറ്റിങ്ങൽ അഷ്ടമുടിയിൽ അടിപൊളി കോംബോ ഓഫറുകൾ, ഹൈഡ്ര ഫേഷ്യൽ 2000 രൂപ മാത്രം 

ei5J6YF90820

ആറ്റിങ്ങൽ : കോംബോ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആറ്റിങ്ങൽ അഷ്ടമുടി ബ്യൂട്ടി സലൂൺ. ആറ്റിങ്ങൽ മാമത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഷ്ടമുടി വെൽനസിലാണ് ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ.

സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സർവീസ് നൽകുന്ന അഷ്ടമുടിയിൽ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൃത്യമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുമാണ് അഷ്ടമുടിയുടെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേക ഓഫർ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അഷ്ടമുടി.

ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്ര ഫേഷ്യലിനു അഷ്ടമുടി വെൽനസ്സിൽ 2000 രൂപ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.

മറ്റു ഓഫറുകൾ :

8,99 രൂപയ്ക്ക് ക്ലീൻ അപ്പ് +ഫുൾ കൈ വാക്സിങ്

1,199  രൂപയ്ക്ക് ഹെയർ കട്ട് + ഡി റ്റാൻ ക്ലീൻ അപ്പ്

1,499 രൂപയ്ക്ക് ഹെയർ കട്ട്‌ + ഹെയർ സ്പാ

1,599 രൂപയ്ക്ക് ഹെയർകട്ട്‌ +ഹൈലൈറ്റ്സ് (5 ഫോയിൽ)

1,999 രൂപയ്ക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫേഷ്യൽ +ഹെയർ സ്പാ + ഫുൾ കൈ വാക്സിങ്

4,999 രൂപയ്ക്ക് ഹെയർ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാം. കൂടാതെ ബൊട്ടോക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് / നാനോ പ്ലാസ്റ്റിയ 5999 രൂപക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ അവസരം.

ഈ ഓഫർ സെപ്റ്റംബർ 21വരെ മാത്രം

മുൻകൂട്ടി അപ്പോയിന്മെന്റ് എടുക്കാൻ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം :

ഫോൺ : +91 9807 26 6266

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!