കിളിമാനൂർ എള്ളുവിള ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

IMG-20231015-WA0077

കിളിമാനൂർ എള്ളുവിള ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ അടൂർ പ്രകാശ് എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട്‌ വിനയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ച ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് അടൂർ പ്രകാശ് എംപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ.സലിൽ ആദ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ്.ശ്യാംനാഥ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജി.ജി.ഗിരികൃഷ്ണൻ, എ.അഹമ്മദ് കബീർ, അടയമൺ.എസ്.മുരളീധരൻ, എ.ആർ.ഷമീം, ആദേഷ് സുധർമ്മൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!