വനിതാ ദിനത്തിൽ എല്ലാ സർവീസിനും 50% ഡിസ്‌കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് അഷ്ടമുടി ബ്യൂട്ടി സലൂൺ

eiEF89D81786

ആറ്റിങ്ങൽ :മാർച്ച്‌ 8 ലോക വനിതാ ദിനത്തിൽ വനിതകൾക്ക് എല്ലാ ബ്യൂട്ടി സർവീസിനും 50% ഡിസ്‌കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആറ്റിങ്ങൽ അഷ്ടമുടി ബ്യൂട്ടി സലൂൺ. ബ്രൈഡൽ ബുക്കിങ്ങിനും സ്പെഷ്യൽ 25% ഡിസ്‌കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സർവീസ് നൽകുന്ന അഷ്ടമുടി പ്രിയപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓഫറുകൾ നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ 50% ഓഫർ നൽകി വനിതാ ദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കു ചേരുമ്പോൾ വനിതകൾക്ക് അത് മികച്ച ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്.

കൃത്യമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുമാണ് അഷ്ടമുടിയുടെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി

ഫേഷ്യൽ, ഹെയർ, സ്കിൻ, വാക്സിങ്, കേരാട്ടിൻ, പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സർവീസും അഷ്ടമുടിയിൽ ലഭ്യമാണ്.

മാർച്ച്‌ 8നു 50% ഓഫറിൽ സർവീസ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ബ്രൈഡൽ ബുക്കിങ്ങിനും 25% ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കും.

മാർച്ച്‌ 8നു പേയ്‌മെന്റ് നൽകി ബുക്ക്‌ ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മാർച്ച്‌ മാസം തീരുന്നതിനു മുൻപ് 50% ഓഫറിൽ സർവീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകതയാണ്

മുൻകൂട്ടി അപ്പോയിന്മെന്റ് എടുക്കാൻ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം :

ഫോൺ : +91 9807 26 6266

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!