പൊന്മുടി ഇക്കോടൂറിസം മേഖല അണുവിമുക്തമാക്കി

eiUQ0E650565

 

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൊന്മുടി ഇക്കോ ടുറിസം മേഖലയിൽ വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അണുനശീകരണം നടത്തി.

വാരാന്ത്യ ലോക് ഡൗൺ ആയതിനാൽ ഇന്ന് പൊന്മുടിയിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രേവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
error: Content is protected !!